Digitálna revolúcia a jej vplyv na náš každodenný život

Napísal: Péter, furbify 16. 08. 2023 08:26

Ako spoločnosť sa nachádzame v časoch digitálnej revolúcie – náš spôsob života sa mení a prispôsobuje sa technológiám. Od bežnej osobnej komunikácie sme prešli k písaniu správ, od mnohých manuálnych prác sme prešli k robotickým strojom, od papierovej tlače sme prešli k digitalizácii dokumentov až po plné školy počítačov či napríklad digitálne recepty v lekárni. Digitálna doba sa týka naozaj všetkých, ovplyvňuje každého z nás. Rozširuje tiež možnosti v oblasti zábavy, dopravy, podnikania alebo bezpečnosti. 

 

Ako sa to vlastne celé začalo? 


Digitálna revolúcia sa začala postupne, v priebehu niekoľkých desaťročí, pričom nie je spätá s jedným konkrétnym okamihom alebo udalosťou. Jej začiatky môžeme spojiť s vývojom výpočtovej techniky. Pokračovalo to vynálezom počítača v 40. rokoch 20. storočia a následne vznikom Arpanetu, ktorý sa považuje za predchodcu dnešného internetu. Veľkým prelomovým momentom bol aj vznik World Wide Webu. Ten v 80. rokoch minulého storočia vytvoril Tim Berners-Lee. 

Celosvetovým ošiaľom sa však internet stal až koncom 20. storočia – až vtedy nabrala komunikácia medzi ľuďmi globálny rozmer. Vznikol e-mail, webové prehliadače a neskôr, po prelome tisícročí, prišli prvé smartfóny, tablety a iné moderné technológie. Ide o postupný vývoj, ktorý spojil technologický pokrok s komunikačnými a sociálnymi zmenami, čo vytvorilo moderný digitálny svet, v ktorom žijeme dnes.


 

Digitálna revolúcia a jej vplyv na náš každodenný život


 

Čo všetko priniesla digitálna revolúcia?


Okrem už spomínaného e-mailu priniesla digitálna revolúcia aj ďalšie spôsoby komunikácie. Sociálne siete, digitálne médiá, zmeny v zdravotníctve či v edukačných procesoch... Ideálnym príkladom je online vzdelávanie a e-learningové platformy prinášajúce možnosť vzdelávať sa flexibilne a individuálne. Interaktívne učebné prostredia, online kurzy a webináre otvárajú dvere pre nové formy výuky a učenia. V oblasti zdravotnej starostlivosti sa vo veľkej miere digitalizácia využíva v zdravotnej dokumentácii o pacientoch. Uplatnenie v tomto odbore si našla aj umelá inteligencia. Online konzultácie s lekármi taktiež prispievajú k vývoju zdravotnej starostlivosti.

 

Sociálne siete, zábava a spotreba médií


Nástup počítačov a internetu umožnil vznik nových spôsobov komunikácie a pripojenia. Sociálne siete ako Facebook, Twitter či Instagram nám umožnili udržiavať kontakt s priateľmi a rodinou aj na diaľku. E-maily, videohovory a online platformy určené na komunikáciu zmenili spôsob, akým sa spájame s osobami okolo nás. Sociálne siete nám nielen uľahčili komunikáciu, ale vytvorili aj nový priestor pre prácu kreatívnych ľudí, ktorí majú možnosť prezentovať sa online a dostať sa do povedomia väčšieho množstva ľudí.

Digitálna revolúcia tiež zmenila spôsob, akým konzumujeme médiá, zábavu a kultúru. Online streamovacie platformy pre hudbu, filmy a seriály umožňujú prístup k obsahu na počkanie. Online hry a videohry sa pre mnohých stali dominantnou formou zábavy. Spotreba online médií medziročne rapídne rastie, a tak by sa dali považovať za primárny zdroj informácií väčšiny členov dnešnej modernej digitálnej spoločnosti. 


 

Čo všetko priniesla digitálna revolúcia?


 

Podnikanie a digitalizácia


Digitálna revolúcia preformulovala aj pracovné prostredie a podnikanie. Online práca sa stala realitou pre mnohých, a to vďaka možnosti pracovať z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet. Celosvetová pandémia v rokoch 2020 až 2022 tiež veľmi podporila prácu z domu (home office), ktorú mnohé spoločnosti využívajú aj dnes, po skončení pandémie. Virtuálne konferencie a kolaboračné nástroje umožňujú spojiť ľudí naprieč geografickými hranicami a podporujú i medzinárodné obchody.
 
Online predaj, e-shopy, nákupné aplikácie či iné online trhoviská rovnako rozširujú možnosti podnikania moderných čias a poskytujú viac možností vytvárania zisku pre podnikateľov. V neposlednom rade je potrebné spomenúť online reklamu – tá sa ukázala ako veľmi užitočný nástroj marketérov a stala sa jednou z najpoužívanejších foriem reklamy. 


Ekologický dopad digitalizácie


 

Ekologický dopad digitalizácie 


Rastúci dopyt po technológiách má však aj ekologický dopad. V súvislosti s environmentálnymi otázkami existuje mnoho pozitívnych dopadov digitalizácie, no na druhej strane sa nájde aj niekoľko negatívnych aspektov. Výroba elektroniky a nárast dátových centier majú výrazný vplyv na životné prostredie. Vytvárajú technologický odpad, ktorý sa ťažko spracováva a uvoľňuje škodlivé látky do okolitého prostredia. 

Avšak existuje spôsob, ako technologický odpad znížiť. Pýtate sa ako? No predsa nákupom repasovanej techniky! Jej využitie znižuje množstvo odpadu a znečistenie prostredia a taktiež šetrí vaše peňaženky. Na našom portáli Furbify nájdete veľké množstvo repasovaných notebookov, telefónov či iných zariadení v skvelom technickom stave a až s dvojročnou zárukou! Nezabúdajme však spomenúť aj pozitívnu stránku digitalizácie, keďže digitálna technológia môže byť tiež využitá na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti: znižovanie spotreby papiera, ekologické spôsoby dopravy, online stretnutia šetriace jednak cestovné náklady, ale aj potrebu cestovať za prácou, čím prispievajú k znižovaniu emisií. Digitalizácia umožňuje lepšie monitorovanie a riadenie energetických systémov, čo môže viesť k účinnejšiemu využívaniu energie a k zníženiu spotreby.

 

Negatívne dopady digitálnej revolúcie a budúcnosť technológií


Digitálna revolúcia prináša mnohé výhody, ale aj výzvy. Jej vplyv je však nesporný. Zasahuje do každého aspektu nášho každodenného života a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou bytia ako takého. Zmeny v komunikácii, v práci, vo vzdelávaní, v kultúre a v zdravotnej starostlivosti otvárajú nové dvere a príležitosti. Zároveň sa musíme zaoberať jej negatívnymi dopadmi, ktoré je potrebné vnímať a pristupovať k nim zodpovedne. Okrem negatívnych ekologických dosahov môžeme hovoriť aj o zväčšovaní rozdielov medzi tými, ktorí majú prístup k moderným technológiám a digitálnym službám, a tými, ktorí sú znevýhodnení a tento prístup nemajú. Automatizácia a náhrada ľudskej práce strojmi a algoritmami môžu viesť k strate mnohých pracovných miest, čo má závažný dopad na ekonomiku a spoločnosť. Aj keď sa vytvárajú nové pracovné príležitosti v oblasti technológií, nie vždy sú dostupné pre všetkých. S rastúcim využívaním technológií a digitálnych zariadení sa môže vyvíjať závislosť na zariadeniach, akými sú telefóny, počítače, tablety alebo aj sociálne siete, čo môže mať negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie. Návykové technológie a sociálne médiá dokážu ovplyvňovať koncentráciu, vzťahy a bežný život, a to predovšetkým u mladých ľudí. 

Na záver môžeme povedať, že digitálna revolúcia a budúcnosť technológií prinášajú so sebou výzvy a nové možnosti. Najdôležitejšie pre nás je snažiť sa o to, aby technológie slúžili spoločnosti ako celku a prispievali k udržateľnému a zodpovednému rozvoju – a aby negatívne dopady digitálnej revolúcie boli čo najmenšie.
 


 

Kategórie
Odporúčané články
Štítky