Trieda produktov

Počas obnovenia sú naše počítače podrobené dôkladnému vnútornému i vonkajšiemu očisteniu, sú odprášené a v priebehu viacstupňovej kontroly sa zisťujú možné systémové a hardvérové poruchy, ktoré sa následne odstránia.

Na základe vzhľadu zaraďujeme nami distribuované počítače, notebooky a monitory do štyroch kozmetických tried. Bez ohľadu na túto kategorizáciu poskytujeme na každý výrobok 2-ročnú záruku.

Zaradenie monitorov a All in One PC podľa kozmetických tried:


Trieda Platinum: Otestovaný produkt, ktorý je v bezchybnom technickom a estetickom stave (bez vadných pixelov, škrabancov a škvŕn). Väčšinou ide o prebalené výstavné kusy, modely alebo o skladový prebytok.

Trieda Gold: Otestovaný, použitý produkt, ktorý je v bezchybnom technickom a zachovalom estetickom stave. 100% displej bez škrabancov a chýb. Ide o najpredávanejšiu kategóriu nášho sortimentu.

Trieda Silver: Otestovaný, použitý produkt, ktorý funguje bezchybne a je v prijateľnom estetickom stave. Môžu sa vyskytnúť menšie povrchové škrabance, opotrebenie plastu, mierne zafarbenie plastu (zažltnutie), vadné pixely alebo mierne fľaky podsvietenia na okraji displeja (mimo zorného poľa). Popri tom v prípade týchto produktov ide o vynikajúci pomer kvality a ceny.

Trieda Bronze: Otestovaný, použitý produkt, ktorý má značné estetické chyby ako napr. viditeľnejšie škrabance, viac vadných pixelov, fľakatý displej, sfarbený alebo prasknutý plast. Napriek svojím estetickým chybám fungujú tieto produkty spoľahlivo. Odporúčame ich predovšetkým do takého prostredia, v ktorom nie je nevyhnutnosťou dokonalá kvalita obrazu a estetika ako napr. do priemyselného prostredia, serverových miestností a do dielní. Ide o naše najlacnejšie produkty, na ktoré taktiež poskytujeme 2-ročnú záruku.

Zaradenie notebookov podľa kozmetických tried:



Trieda Platinum: Otestovaný produkt, ktorý je v bezchybnom technickom stave a vyzerá ako úplne nový. Bez škrabancov a chýb. Väčšinou ide o prebalené výstavné kusy, modely alebo o skladový prebytok.

Trieda Gold: Otestovaný a použitý produkt, ktorý je v bezchybnom technickom a zachovalom estetickom stave. 100% displej bez škrabancov a chýb.

Trieda Silver: Otestovaný a použitý produkt, ktorý funguje bezchybne a je v prijateľnom estetickom stave. Sú v 100 %-nom technickom stave, ale môžu sa vyskytnúť menšie škrabance, opotrebenie plastu, mierne zafarbenie alebo menšie preliačiny. Ich displej je v zachovalom stave s minimálnymi, nie rušivými chybami (ako napr. vadný pixel, menší škrabanec alebo malý fľak podsvietenia na okraji displeja, mimo zorného poľa). Vynikajúci pomer kvality a ceny s 2-ročnou zárukou!

Trieda Bronze: Otestovaný použitý produkt, ktorý má estetické chyby (viditeľnejšie škrabance, hlbšie preliačiny, praskliny plastu, fľaky alebo vadné pixely na displeji). Napriek svojím estetickým chybám tieto produkty fungujú spoľahlivo. Vynikajúci pomer kvality a ceny s 2-ročnou zárukou!

Trieda Bazár: Sú v 100 %-nom technickom stave, možné nedostatky na kryte zariadenia: chýbajúci kúsok plastu, väčšia prasklina, silnejšie opotrebovanie. Ďalšie možné nedostatky: väčšie škrabance, fľaky, pixelové chyby na obrazovke, nefunkčná batéria – podrobný popis poskytuje náš zákaznícky servis

Odporúčame ich predovšetkým do takého prostredia, v ktorom nie je nevyhnutnosťou dokonalá kvalita obrazu a estetika, ako napr. do priemyselného prostredia, serverových miestností a do dielní. Ide o naše najlacnejšie produkty, na ktoré taktiež poskytujeme 2-ročnú záruku.

Zaradenie počítačov podľa vzhľadu kozmetických tried:


Trieda Platinum: Otestovaný produkt, ktorý je v bezchybnom technickom stave a vyzerá ako úplne nový. Bez škrabancov a chýb. Väčšinou ide o prebalené výstavné kusy, modely alebo o skladový prebytok.

Trieda Gold: Otestovaný a použitý produkt, ktorý je v bezchybnom technickom a zachovalom estetickom stave. 100% technický stav. Ide o najpredávanejšiu kategóriu nášho sortimentu.

Trieda Silver: Otestovaný a použitý produkt, ktorý funguje bezchybne a je v prijateľnom estetickom stave. Sú v 100 %-nom technickom stave, ale môžu sa vyskytnúť menšie škrabance, opotrebenie plastu, mierne zafarbenie alebo menšie preliačiny. Vynikajúci pomer kvality a ceny s 2-ročnou zárukou!

Trieda Bronze: Otestovaný a použitý produkt, ktorý má značné estetické chyby (viditeľnejšie škrabance, hlbšie preliačiny, praskliny plastu). Môže sa stať, že majú zlomený USB konektor alebo zlomenú mriežku chladiča. Napriek svojím estetickým chybám tieto produkty fungujú spoľahlivo. Predovšetkým ich odporúčame do takého prostredia, v ktorom nie je nevyhnutnosťou estetika, ako napr. do priemyselného prostredia a do dielní. Ide o naše najlacnejšie produkty, na ktoré taktiež poskytujeme 2-ročnú záruku.

Kľudne sa opýtaj!

Radi ti poskytneme ďalšie informácie o stave našich produktov na našej zákazníckej linke. Obráť sa na nás s dôverou!