Furbify splátková platba

Teraz si môžete naše produkty kúpiť aj na splátky pomocou digitálneho splátkového riešenia, ktoré poskytuje spoločnosť instacash. Tento spôsob platby je dostupný len pre fyzické osoby.
 

 

Kúpte si teraz na splátky Furbify a ušetrite 80 €!


Pri príležitosti zavedenia našej novej služby Furbify platba na splátky dostane prvých 30 zákazníkov 80 eur späť, ktorí nakúpia na splátky Furbify.


Čo musíte urobiť?
 

 1. Pridať výrobok, ktorý chcete kúpiť do nákupného košíka
 2. V možnostiach platby vyberte možnosť Furbify platba na splátky
 3. Prejsť procesom žiadosti, ktorý trvá približne 10 minút
 4. Zaplaťte prvú splátku
 5. Na konci procesu podávania žiadosti nám dajte vedieť, ako sa vám tento proces páčil.
 6. Peniaze vo výške 80 EUR Vám budú prevedené na bankový účet pred splatnosťou poslednej splátky. 
   

Okrem zľavy Vám po dokončení nákupu pošleme e-mailom kód, a ak ho Vy alebo Vaši priatelia použijú do 15. júna pri nákupe na splátky v službe Furbify u nás, získajú cashback 80 € aj oni!


Presné podmienky nájdete v pravidlách promócie nižšie.
 


 

 

Za 7 minút, s okamžitým vyhodnotením
Žiadna banková administratíva, žiadne čakanie v rade na pobočke banky, výsledok posúdenia je okamžitý

Bezplatný, 0% RPMN
Žiadne poplatky, žiadne úroky, žiadne skryté náklady, oveľa dostupnejšia ako iné bankové ponuky na trhu

Pohodlné, nie sú potrebné žiadne dokumenty
Pri žiadosti nie sú potrebné predkladať bežné bankové doklady a nie je potrebné ani potvrdenie od zamestnávateľa

Transparentné a jednoduchá operácia
Splátky je možné kedykoľvek sledovať v digitálnom klientskom účte, splátky sa automaticky odpočítavajú a zasielajú sa automatické oznámenia.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázku týkajúcu sa splátky?
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo nášho odborníka na splátky prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktných údajov:

E-mail: bnpl@instacash.sk
Messenger: m.me/instacash.sk

 

 

Kúpte teraz, plaťte neskôr!


Čo presne znamená platba na splátky u nás?

 

 • Akontácia: 50%
 • Termín: 5 mesiacov
 • Splácanie: mesačne
 • Čas žiadosti: 7 minút
 • Čas vyhodnotenia: 1 minút
 • Počet dokumentov potrebných na podanie žiadosti: 0
 • Počet strán vytlačených v súvislosti so splátkami: 0
 • Dostupné pri nákupe v hodnote 200-2500 EUR
 • tento spôsob platby je dostupný len pre fyzické osoby

 Koľko to všetko stojí?

 

 • Úroky: 0 %
 • Manipulačné poplatky: 0 €
 • Poplatok za posúdenie úveru: 0 €
 • RPMN: 0 %


Jediný prípad, kedy Vám môže byť účtovaný poplatok, je omeškanie s úhradou splátky o viac ako 20 dní; v takom prípade sa Vašou transakciou bude zaoberať náš inkasný tím a bude Vám účtovaný poplatok vo výške 50 EUR.

 Čo je potrebné na podanie žiadosti?


V našom rozhraní stačí niekoľko kliknutí na spustenie žiadosti banke o elektronické zdieľanie vášho bankového výpisu, aby ste pre výpisy nemuseli chodiť do banky, aby ste ju nemuseli hľadať vo svojej internetovej banke, ak je vôbec dostupný, na zaplatenie akontácie a neskôr mesačných splátok musíte mať aktívnu kreditnú kartu, musíte mať pri sebe prístup k internet bankingu.

 Aký je postup podania žiadosti v 7 jednoduchých krokoch?


1. Pridajte svoje obľúbené produkty do košíka
2. Pre spôsoby platby vyberte "Furbify splátky s 0% RPMN, bez bankového spracovania”
3. Potvrďte svoje telefónne číslo heslom, ktoré Vám bude zaslané prostredníctvom SMS
4. Zadajte niekoľko informácií o sebe, aby náš systém mohol pripraviť zmluvu
5. Zdieľajte históriu svojho bankového účtu elektronicky
6. Prečítajte zmluvu a podpíšte ju pomocou SMS kódu
7. Zaplaťte prvú splátku svojou bankovou kartou

 

instacash logo

 

Kto je spoločnosť Instacash?


InstaCash je popredná fintech spoločnosť v strednej a východnej Európe a priekopník v oblasti BNPL (buy now pay later). Ako strategický partner spoločnosti Furbify poskytuje plne online, niekoľkominútové digitálne splátkové riešenie pre online nakupujúcich.

Spoločnosť InstaCash získala ocenenie Vodafone Digital Award 2023 a za svoju službu BNPL získala cenu za kvalitu "Technologické riešenie roka". Vyvíjajú digitálne finančné riešenia, ktoré v súčasnosti slúžia tisícom zákazníkov mesačne.

 


 


PRAVIDLÁ PROMOČNEJ AKCIE
pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi

„Splátkový kalendár Furbify - Promočná akcia Jar 2024“


Spoločnosť instacash Kft. (sídlo: 1022 Budapest, Szabó Ilonka utca 22., IČO: Cg. 01-09-328893) (ďalej ako: „instacash“) (Jar 2024) ponúka pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, promočnú akciu v podobe služby Splátkového kalendára Furbify (ďalej ako: „Promočná akcia“), ktorej podmienky (ďalej ako: „Pravidlá promočnej akcie“) určuje nasledovne:

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Trvanie Promočnej akcie (dátum začiatku a ukončenia): 21. máj 2024. - 15. júl 2024
1.2. Organizátorom Promočnej akcie je spoločnosť instacash.
1.3. Tieto Pravidlá promočnej akcie zverejní spoločnosť instacash na webovej stránke furbify.sk.

2. Definície
2.1. Spotrebiteľ: Fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania.
2.2. Splátkový kalendár Furbify: platobná metóda poskytovaná spoločnosťou instacash, dostupná v internetovom obchode na stránke furbify.sk, prostredníctvom ktorej môžu zákazníci, ktorí sú Spotrebiteľmi, platiť za svoje nákupy v internetovom obchode na splátky.
2.3. Úspešná splátková transakcia: Zaplatenie 30 % kúpnej ceny tovaru dostupného v internetovom obchode na stránke furbify.sk (záloha alebo prvá splátka) pomocou splátkového kalendára Furbify.
2.4. Videorozhovor: nahrávaný (audiovizuálny) videohovor uskutočnený medzi Zákazníkom a zamestnancom spoločnosti instacash, v ktorom Zákazník stručne opíše svoje skúsenosti so splátkovým kalendárom Furbify zodpovedaním položených otázok.
2.5. Zmluva o splátkovom kalendári: zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou Furbify s.r.o., prevádzkovateľom internetového obchodu furbify.sk, sprostredkovaná spoločnosťou instacash, ktorá obsahuje zmluvné podmienky týkajúce sa splátkového kalendára Furbify.

3. Promočná akcia
3.1. V rámci Promočnej akcie spoločnosť instacash poskytne promočný kredit Zákazníkovi, ktorý sa zúčastní Promočnej akcie, podľa ustanovení článku 3.3, za predpokladu, že sú súbežne splnené nasledujúce podmienky:
3.1.1. Účastníkom je Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, ktorý
3.1.2. počas trvania Promočnej akcie je jedným z prvých 30 zákazníkov, ktorý 
3.1.3. uskutoční Úspešnú splátkovú transakciu, a
3.1.4. v poslednom kroku Splátkového kalendára Furbify poskytne písomné hodnotenie o procese splátkovej transakcie, ďalej
3.1.5. poskytne súčinnosť v tom, aby pracovník spoločnosti instacash s ním uskutočnil Videorozhovor v maximálnej dĺžke 5 minút, a
3.1.6. súhlasí s tým, aby spoločnosť instacash vyhotovila záznam o Videorozhovore, a v upravenej podobe zdieľala na svojich účtoch cez sociálne siete.
3.2. Podmienky využitia služby Splátkového kalendára Furbify sú k dispozícii na webovej stránke www.furbify.sk/furbify-splatkova-platba.
3.3. V rámci Promočnej akcie spoločnosť instacash poskytne každému Zákazníkovi, ktorý splní podmienky uvedené v článku 3.1, jednorazový kredit vo výške 80 EUR - slovom: osemdesiat eur - vo forme pripísania na bankový účet Zákazníka, ktorého údaje Zákazník poskytol spoločnosti Furbify na účely zistenia nároku na využitie služby Splátkového kalendára.
3.4. Spoločnosť instacash pripíše kredit najneskôr do 150 dní odo dňa úspešnej splátkovej transakcie.
3.5. Jeden Zákazník má nárok na 1 (jeden) kredit bez ohľadu na počet nákupov počas obdobia Promočnej akcie.
3.6. Kredit podľa článku 3.3 je nezdaniteľným plnením poskytovaným na účely obchodnej politiky podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

4. Účastníci
4.1. Všetci Zákazníci, ktorí splnia podmienky uvedené v článku 3.1, sú automaticky - bez akejkoľvek samostatnej registrácie - zaradení do Promočnej akcie, a Zákazník nemusí spoločnosti instacash oznámiť svoj záujem zúčastniť sa Promočnej akcie.
4.2. Každý Zákazník, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 3.1 a ktorý sa po Úspešnej splátkovej transakcii dostane do omeškania s ktoroukoľvek zo svojich splátkových platobných povinností podľa Zmluvy o splátkovom kalendári, stráca nárok na kredit uvedený v článku 3.3.
4.3. Pracovníci spoločnosti instacash sa nemôžu zúčastniť Promočnej akcie.

5. Ostatné ustanovenia
5.1. Nárok na kredit podľa článku 3.3 sa určuje podľa evidencie údajov spoločnosti instacash.
5.2. Akékoľvek sťažnosti alebo námietky v súvislosti s Promočnou akciou je možné oznámiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu bnpl@instacash.sk.
5.3. Spoločnosť instacash si vyhradzuje právo tieto Pravidlá promočnej akcie jednostranne, bez ujmy práv dotknutých osôb zmeniť. Spoločnosť instacash je povinná oznámiť Zákazníkom akúkoľvek zmenu, ktorá predstavuje ujmu na ich právach, najneskôr v pracovný deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny prostredníctvom zverejnenia zmenených Pravidiel promočnej akcie a Oznámenia.
5.4. Otázky, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami promočnej akcie, sa riadia ustanoveniami Zmluvy o splátkovom kalendári, Všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosťami instacash, a Všeobecnými zmluvnými podmienkami webovej stránky furbify.sk.
5.5. Spoločnosť instacash si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Zákazníka z Promočnej akcie v prípade manipulácie, neoprávnenej účasti, zneužitia podmienok, alebo podozrenia z vyššie uvedeného; o vylúčení informuje dotknutého Zákazníka prostredníctvom e-mailu.

V Budapešti dňa 20. mája 2024.